Private LTE / 5G

קבוצת YTcom מביאה את הטכנולוגיה ההיברידית לרשתות הסלולר בישראל.

אנו מספקים כיסוי מקומי, המושתת על רשת סלולרית פנים ארגונית הנשענת על ליבה פרטית. רשת זו מאפשרת שליטה קלה ויעילה על כל התקשורת הסלולרית בארגון, כיסוי מרבי ואבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר ללקוחותיה. כמו כן, ניתן לחברה לרשת ארצית המופעלת על ידי כל אחד מחברות הסלולר בישראל.