אישור והסכמה לקבלת תוכן שיווקי

  1. ידוע לי ואני נותן את הסכמתי לכך כי הנתונים שמסרתי אודותיי לוואי טי קום בע"מ (להלן: "וואי טי קום"), יישמרו במאגרי המידע של וואי טי קום.
  2. ידוע לי ואני נותן את הסכמתי לקבל מוואי טי קום דיוור ישיר, הודעות ופרסומים שיווקיים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, באמצעות דוא"ל, מסרונים (SMS), פקס ומערכות חיוג אוטומטי, ו/או בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת ממני בכתב.

יצירת קשר

דילוג לתוכן