Private LTE / 5G

Private LTE / 5G

קבוצת YTcom מביאה את הטכנולוגיה ההיברידית לרשתות הסלולר בישראל.

אנו מספקים כיסוי מקומי באמצעות רשת סלולרית פנים ארגונית הנשענת על ליבה פרטית. רשת זו מאפשרת שליטה קלה ויעילה על כל התקשורת הסלולרית בארגון, כיסוי מרבי ואבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר. כמו כן, ניתן לחבר את הרשת הפרטית לרשת ארצית המופעלת על ידי כל אחת מחברות הסלולר בישראל.

מגוון Private LTE / 5G

יצירת קשר

דילוג לתוכן