fbpx

השכרת מכשירי קשר לקבלנים

מתכננים פרוייקט בנייה?

בכל פרוייקט בנייה או פרוייקט מורכב, נדרשת שיחה מיידית בין צוותי הבינוי, לדוגמא: שיחה בין העגורן/מנופאי, לבן צוות הקרקע.

שימוש במכשירי קשר הינו קריטי לתקשורת ישירה ומהירה.

קבוצת YTcom מתמחה בהשכרת מכשירי קשר מקצועיים המתאימים לפרוייקטים מהסוג הזה.

יצירת קשר

השארת פניה לשירות הטכני

ההודעה מנותבת לנציג שירות טכני תורן אשר ישיב בהקדם האפשרי